O NOSO

TERRITORIO

O NOSO TERRITORIO

ULTIMAS NOTICIAS

ULTIMAS

NOTICIAS

Undécima edición premios Agader

Coa finalidade de premiar aquelas iniciativas que contribúan a xerar unha sociedade máis dinámica e cohesionada,...

Ene 21, 2020

PROXECTOS

tipos de proxectos

Subvenciónanse proxectos tanto
produtivos (produccións de bens
ou servizos e que implican creación
de emprego) como non produtivos
(promovidos por entidades sen
ánimo de lucro cun interese público
ou colectivo)

requisitos das axudas

Os proxectos deben estar
localizados no ámbito de
actuación da ADR Comarca de
Lugo e ser viables técnica,
económica e financieiramente.

presentación dos proxectos

As solicitudes de axudas poderán
presentarse, ao longo de todo o
período de vixencia do Programa
LEADER Galicia 2014-2020,
no GDR-04 Comarca de Lugo
(Friol, Avenida de Lugo, 89)