O NOSO

TERRITORIO

O NOSO TERRITORIO

ULTIMAS NOTICIAS

ULTIMAS

NOTICIAS

RRSS

PROXECTOS

tipos de proxectos

 

Subvenciónanse proxectos tanto
produtivos (produccións de bens
ou servizos e que implican creación
de emprego) como non produtivos
(promovidos por entidades sen
ánimo de lucro cun interese público
ou colectivo)

requisitos das axudas

Os proxectos deben estar
localizados no ámbito de
actuación da ADR Comarca de
Lugo e ser viables técnica,
económica e financieiramente.

presentación dos proxectos

 

As solicitudes de axudas poderán
presentarse, ao longo de todo o
período de vixencia do Programa
LEADER Galicia 2014-2020,
no GDR-04 Comarca de Lugo
(Friol, Rúa Diputación, 14)