GDR-4 Comarca de Lugo

Logo Comarca de Lugo
         
 
 
 

Proxectos

PROXECTOS

Proxectos produtivos

Aqueles que supoñen a realización dunha actividade económica, tendentes á produción de bens ou servizos e que implican unha creación e/ou mantemento de emprego:

1.- INVESTIMENTOS NO SECTOR DA PRODUCIÓN AGRARIA PRIMARIA.
• Investimentos na mellora da eficiencia enerxética das explotacións agrarias e o uso de enerxías renovables.
• Inicio de actividades agrícolas, gandeiras ou forestais que supoñan unha actividade complementaria da unidade familiar.

2. INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGRARIOS.
• Investimentos en creación, modernización e ampliación destas empresas.

3. INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS.
• Investimentos en transformación e comercialización da madeira como materia prima anterior á primeira transformación industrial.

4. INVESTIMENTOS EN DIVERSIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS.
• Investimentos en diversificación de explotacións agrarias cara a actividades complementarias non agrarias: artesanía, agroturismo, servizos educativos e culturais, etc

5. INVESTIMENTOS EN CREACIÓN, MODERNIZACIÓN E AMPLIACIÓN DE TODO TIPO DE EMPRESAS NON AGRARIAS.

Proxectos produtivos

PROXECTOS

Proxectos non produtivos

Aqueles promovidos por entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, ou comunidades de montes, que non supoñan o inicio ou o desenvolvemento dunha actividade económica e teñan un interese público ou colectivo:

• Investimentos na creación, mellora ou ampliación de servizos para a poboación rural.
• Actividades recreativas e culturais.
• Investimentos en infraestruturas a pequena escala.
• Investimentos no mantemento, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural, cultural, das poboacións ou paisaxes.

non produtivos

non produtivos privados