A RESOLUCIÓN POLA QUE SE PÚBLICA O RESULTADO DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A EXECUCIÓN DE PROXECTOS AO ABEIRO DA SUBMEDIDA 19.2 DA MEDIDA LEADER DO PDR DE GALICIA 2014-2020, PARA AS ANUALIDADES 2017 E 2018, ATÓPASE PÚBLICADA NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DA OFICINA DO GDR 4 – ADR COMARCA DE LUGO