29 de Setembro Salón de Actos. 
Edificio Administrativo Xunta de Galicia 
Roda da Muralla 70. Lugo