GDR-4 Comarca de Lugo

Logo Comarca de Lugo
         
 
 
 

Proxectos no produtivos

Detalles dos posibles proxectos no produtivos

Aqueles promovidos por entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, ou comunidades de montes, que non supoñan o inicio ou o desenvolvemento dunha actividade económica e teñan un interese público ou colectivo:

• Investimentos na creación, mellora ou ampliación de servizos para a poboación rural.
• Actividades recreativas e culturais.
• Investimentos en infraestruturas a pequena escala.
• Investimentos no mantemento, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural, cultural, das poboacións ou paisaxes.