GDR-4 Comarca de Lugo

Logo Comarca de Lugo
         
 
 
 

Proxectos produtivos

 

comarca-lugo-proyecto-productivo

Detalles dos posibles proxectos

Aqueles que supoñen a realización dunha actividade económica, tendentes á produción de bens ou servizos e que implican unha creación e/ou mantemento de emprego:

 

1.- INVESTIMENTOS NO SECTOR DA PRODUCIÓN AGRARIA PRIMARIA.
• Investimentos na mellora da eficiencia enerxética das explotacións agrarias e o uso de enerxías renovables.
• Inicio de actividades agrícolas, gandeiras ou forestais que supoñan unha actividade complementaria da unidade familiar.

2. INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGRARIOS.
• Investimentos en creación, modernización e ampliación destas empresas.

3. INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS.
• Investimentos en transformación e comercialización da madeira como materia prima anterior á primeira transformación industrial.

4. INVESTIMENTOS EN DIVERSIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS.
• Investimentos en diversificación de explotacións agrarias cara a actividades complementarias non agrarias: artesanía, agroturismo, servizos educativos e culturais, etc

5. INVESTIMENTOS EN CREACIÓN, MODERNIZACIÓN E AMPLIACIÓN DE TODO TIPO DE EMPRESAS NON AGRARIAS.